Irish Aid hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu các Sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC), một tổ chức phi chính phủ địa phương tại tỉnh Hòa Bình có mục tiêu nâng cao năng lực và quyền của phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số trong việc quản lý các nguồn vốn của chính phủ cho hoạt động vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng công cộng.

Nhờ có các hoạt động hỗ trợ xây dựng năng lực của RIC, thông qua dự án do Irish Aid tài trợ, cộng đồng địa phương tại xã Đú Sáng hiện đã có thể quản lý tốt các dự án cộng đồng với nguồn tài chính từ chính phủ. Điều này đã dẫn đến việc lựa chọn dự án đáp ứng nhu cầu địa phương tốt hơn và mang lại kết quả tốt hơn, giảm gánh nặng công việc cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, và để họ có nhiều thời gian cho các hoạt động khác.

Dự án cũng đã giúp nâng cao tiếng nói và sự tham gia của cộng đồng địa phương và đối thoại chính sách và quá trình phát triển, đảm bảo các nhu cầu của cộng đồng địa phương được đáp ứng.

Xây dựng năng lực cho phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số giúp tăng quyền và khả năng của họ trong việc tự tổ chức và giúp họp tiếp cận tốt hơn tới các nguồn lực khác tại xã Đú Sáng.

Nguồn: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam

Comment