32 ứng cử viên xuất sắc của Việt Nam đã nhận được học bổng của Chính phủ Ireland) cho niên khoá 2018-2019. Các sinh viên Việt Nam sẽ theo học các khoá học sau đại học tại các trường đại học và học viện công nghệ Ireland trong các ngành về kinh tế, truyền thông, kỹ thuật, phát triển…. Buổi gặp mặt và chia sẻ thông tin được tổ chức tại Hà Nội ngày 27/7 giúp các sinh viên chuẩn bị cho cuộc sống và học tập tại Ireland.

Từ năm 2007 đến nay đã có 200 suất học bổng toàn phần được trao cho các ứng cử viên xuất sắc của Việt Nam theo học bậc học sau đại học tại Ireland.

Xin chúc các bạn nhận học bổng của chính phủ Ireland niên khóa 2018 - 2019 có một năm đáng nhớ tại Ireland.

37971882_2237155539904765_6122249874973917184_o.jpg
37974561_2237155526571433_5974591192849973248_o.jpg