HỌC BỔNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2019 (HIGHER EDUCATION AUTHORITY INTERNATIONAL SCHOLARSHIP)

Thông tin chung:

 • Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland 2019 bắt đầu nhận hồ sơ. Năm nay sẽ có 60 suất học bổng toàn phần gồm: miễn toàn bộ học phí và cấp chi phí sinh hoạt  €10,000 cho 1 năm học các cấp học Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

 • Chương trình do Cơ quan Quản lý Giáo dục Đại học (HEA) quản lý, theo uỷ nhiệm của Bộ Giáo dục và Kỹ năng.

 • Các ứng viên đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, đã được một trường đại học/học viện công nghệ tại Ireland tiếp nhận. Học bổng có thể dành cho tất các cả ngành học, tại một trong các trường đại học/học viện công nghệ tại Ireland.

 • Các ứng viên được cấp học bổng sẽ nhập học vào tháng 9/ tháng 10 năm 2019.

Students.png

Điều kiện ứng viên:

 • Có một hồ sơ xuất sắc (kết quả học tập, hoạt động cá nhân, kinh nghiệm làm việc, khả năng sáng tạo ...)

 • Kỹ năng giao tiếp tốt

 • Các hoạt động xã hội (ví dụ công việc nhân đạo, nghệ thuật, thể thao...)

 • Lý do mà ứng viên muốn theo học tại Ireland, và tại sao GOI-IES phù hợp với mục tiêu lâu dài của ứng viên

Thông tin về Quy trình hồ sơ:

 • Mở đơn: 8/2/2019

 • Hạn nộp hồ sơ: 17:00 thứ Sáu 29/3/2019 (Irish time)

 • Nộp hồ sơ online: https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

 • Đặt câu hỏi về chương trình: email tới goi-ies@hea.ie trước 28/2/2019. Tất cả phần Hỏi&Đáp sẽ được đăng tại trang www.EurIreland.ie

 • Thông báo kết quả: 31/5/2019 (HEA chỉ liên hệ với các ứng viên thành công)

Xem thông tin chi tiết về GOI-IES 2019: Click here

Xem thông tin về Giáo dục Ireland: Click here

Xem cẩm nang Du học Ireland : Click here


medium-Aran Islands.jpg