VỀ CHÚNG TÔI

Friends of Ireland in Vietnam là nhóm các bạn trẻ Việt Nam quan tâm tới văn hoá và giáo dục Ireland, mong muốn tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và Ireland. Câu lạc bộ được sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam

Email: 

Bạn cần thêm thông tin?