1111.PNG

Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội được thành lập vào năm 2005. Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội có nhiệm vụ tăng cường mối quan hệ tích cực giữa Ireland và Việt Nam. Đại Sứ quán cũng kiêm nhiệm Campuchia và Lào. Đại Sứ quán tại Hà Nội còn quản lý chương trình viện trợ phát triển tại Myanmar. Năm 2016 kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ireland – Việt Nam. Trong vòng mười năm qua, mối quan hệ này được củng cố và định hướng thông qua chương trình Hợp tác phát triển Irish Aid.

Đại Sứ quán tại Hà Nội hoạt động tại Việt Nam và khu vực nhằm thúc đẩy một mối quan hệ tích cực giữa Ireland và các quốc gia đối tác. Đại Sứ quán trợ giúp công dân Ireland trong khu vực với các dịch vụ lãnh sự và hộ chiếu, hỗ trợ doanh nghiệp Ireland, thực hiện các cam kết phát triển của Ireland, giữ liên lạc với cộng đồng Ireland tại nước ngoài thông qua quảng bá các di sản của Ireland và tổ chức các sự kiện văn hóa.

IRISH.AID_GOV.2COL(BIG).jpg

Irish Aid là chương trình viện trợ quốc tế của Chính phủ Ireland, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland quản lý, đại diện cho nhân dân Ireland hoạt động trên toàn cầu hướng tới giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương, giảm nghèo và bất bình đẳng tại những cộng đồng khó khăn và yếu thế nhất trên thế giới. Chương trình Irish Aid là một phần không tách rời trong Chính sách đối ngoại của Ireland.

Chiến lược của Đại Sứ quán Ireland tại Việt Nam (2017-2020) tập trung vào năm trụ cột:

Con người, Giá trị, Thịnh vượng, Vị trí trong châu Âu, Ảnh hưởng.

Mục tiêu tổng thể của Đại Sứ quán là phục vụ công dân Ireland, đẩy mạnh các lợi ích và thịnh vượng của Ireland và thúc đẩy các giá trị của Ireland tại Việt Nam và Tiểu vùng Mê Kông. Chiến lược của Đại Sứ quán năm 2017- 2020 nhằm đạt ba mục tiêu lớn:

i) Công dân Ireland tại khu vực được phục vụ tốt, bảo vệ tốt hơn và kết nối chặt chẽ hơn;

ii) Sự thịnh vượng của Ireland được tăng cường thông qua thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, trao đổi giữa các cơ quan và thông qua tư cách thành viên Liên minh Châu Âu;

iii) Các giá trị và ảnh hưởng của Ireland đóng góp cho một môi trường quốc tế ổn định và an toàn hơn dựa trên pháp luật, bảo vệ nhân quyền, giảm bất bình đẳng và giúp cho người dân có năng lực tham gia vào sự phát triển của chính họ.

Từ năm 2007, hơn 250 sinh viên Việt Nam (62% nữ và 38% nam giới) đã được nhận học bổng trong Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam để theo học sau đại học tại các cơ sở giáo dục đại học tại Ireland.